آخرین مطالب

کسب درآمد از اپلیکشنهای ایرانی خارجی قابل پرداخت

اگر اینترنت مجانی دارید و یا از اینترنت ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ایرانسل استفاده میکنید (هفتگی 2 هزارتومان 5 گیگ و یاماهانه...

پکرمان پرداخت سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید گروه صنعتی  بارز ( پکرمان ) 2300 ریال حد  ضرر : 1900 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

خراسان پرداخت سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید شرکت پتروشیمی خراسان ( خراسان ) 7000 ریال حد  ضرر : 5800 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

میدکو پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو ) 2100 ریال حد  ضرر : 1800 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

فافزا پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید فولاد افزا سپاهان ( فافزا ) 5500 ریال حد  ضرر : 4600 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

دیران پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید ایران دارو ( دیران ) 1800ریال حد  ضرر : 1600ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف...

وساپا پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید سرمایه گذاری سایپا ( وساپا ) 600 ریال حد  ضرر : 550 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

غگلستا پرداخت سهام کف قیمتی امروز شنبه

خرید شیر پاستوریزه پگاه گلستان ( غگلستا ) 6000 ریال حد  ضرر : 5500 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

قزوین پرداخت سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید کارخانجات قند قزوین ( قزوین ) 4000 ریال حد  ضرر : 3500 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری...

غالبر پرداخت سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید لبنیات کالبر (غالبر ) 1200 ریال حد  ضرر : 1000 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف قیمتی 800...