ذخایر روی طی یکی دوهفته اخیر به صورت جالبی کاهش داشته . هفته پیش که به کندی و فقط به خاطر کم شدن Cancelled Warrents ها کاهش پیدامیکردولی این هفته یک تغییراتی داشت اول برگردیم به اتفاق دوروز پیش که با کاهش کلی ۲۲۵۰ تنی مواجه بود . قبلا اشاره داشتم به اینکه بعضی وقتها Cancelled Warrents و Live Warrents ها اثرات همدیگه راتاحدودی خنثی میکنند دوروز پیش هم همین اتفاق افتاد درحالیکه Cancelled Warrents ها افزایش ۴۵۷۵ تنی داشت Live Warrents ها حدود ۶۸۰۰تن کاهش داشت و نتیجه این دوتا واکنش بازار کاهش ۲۲۵۰ تنی بود .

دیروز هم که مقدار ذخایر به ۴۱۵۱۰۰ تن (کمترین مقدار طی ۹ سال اخیر رسید) حاصل کاهش ۲۹۵۰ تنی و۵۰۰ تنیLive Warrents هابود که حاصلش کاهش ۳۴۵۰ تنی بود که شاهدش بودیم (طاهرا زمانی که قیمت جهانی روی بالا میره Cancelled Warrents ها زیادمیشه ووقتی که کاهش پیدامیکنه Cancelled Warrents ها هم کاهش پیدامیکنه . اگرمربوط به قیمتهای فیوچر باشه این امر عادی وعقلانی (برای معامله گران) هست)

 

درمورد قیمت جهانی روی هم باید گفت بعدازجهش دوروزپیش دیروز یک توقف داشت و طبق پیش بینی یکی از کارشناسان معدنی هفته بعد بین ۱۸۳۰ دلارو ۱۹۰۰ دلار نوسان خواهد کرد . البته باید توجه کرد که این مقاومت ۱۹۰۰ دلاری مقاومت خیلی محکمی هست که اگرشکسته بشه تاسقف سال قبل که ۲۴۰۳ دلار هست راه مشکلی راپیش رو نداره . ولی برای شکستن مقاومت ۲۴۰۳ دلاری به نظرم نیاز به سقوط سنگین ذخایر داره که به نظرم باتوجه به تعطیلی دائمی و بعضا موقت بعضی ازمعادن روی دنیا این امرامکانپذیرهست .

فقط مقدار ۱۸۰هزارتن بابت تعطیلی دائم (به نسبت سال پیش) امسال کمبود داریم و فقط باید مقدار تقاضا به نسبت سال پیش باشه تا شاهد این کمبود طی ماه آینده میلادی باشیم .(همه چیز الان به تقاضا ربط داره )

خبری هم که دیروز اومد این بود که ذخایر مشترک روی چین در سه استان مهمش باسقوط ۶۱۰۰ تنی به ۳۹۱۶۰۰ تن رسید که میتونه خبرجالبی برای آینده روی باشه

افزودن دیدگاه