گام شماری حتاید ختراک فاسمین اخابر غشان

0
247
گزارش 12 ماهه رتکو گام شماری ومعادن گام شماری حتاید شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

گام شماری حتاید ( تاید واتر خاورمیانه )

۳۱۰
۳۶۰
۴۱۰
۴۶۰
گام شماری ختراک (ریخته گری تراکتورسازی ایران)

۲۰۰
۳۶۰
۵۲۰
۶۸۰

گام شماری فاسمین (کالسیمین )

۲۴۰
۲۹۰
۳۴۰
۳۹۰

گام شماری اخابر ( مخابرات ایران )

۲۰۰
۲۲۰
۲۴۰
۲۶۰

گام شماری غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان )

۲۴۰
۳۱۵
۳۹۰
۴۶۵

  • برای خرید وفروش سهام از استراتژیهای پیشرفته خرید و فروش استفاده کنید.
  • پ.ن ۱:  برای دیدن باقی گام شماریها به اینجا مراجعه کنید. سعی در به روز کردن این گام شماریها در هفته های آتی داریم.
  • پ.ن ۲ : درصورت درخواست شرکت خاصی برای گامشماری در هفته های آینده آن شرکت گذاشته خواهد شد.
  • پ.ن۳ : گام شماری در اینجا به نوعی استفاده از نوعی تکنیکال ذهنی برای خرید و فروشهای سریع است.

افزودن دیدگاه