شرکت پتروشیمی خراسان خراسان : بررسی بنیادی

عملکرد امسال شرکت پتروشیمی خراسان چگونه بوده است؟

0
212
شرکت پتروشیمی خراسان

معرفی شرکت پتروشیمی خراسان

 

 • شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان و با سرمایه ۱۷۹ میلیارد تومانی در بازار عادی فرابورس مورد معامله قرار میگیرد
 • ارزش بازار سهم با توجه به قیمت ۵۷۹۵ ریالی بالغ بر ۱۰۳۷ میلیارد تومان است
 • بازه سال شرکت از پایین ترین قیمت یعنی ۴۸۹۰ ریال شروع و به ۷۱۹۲ ریال در بالاترین قیمت مورد معامله قرار گرفته شده می رسد.
 • درآمد سالانه شرکت ۱۱۳۰ ریال تخمین زده شده است که به شرکت پ ب ای ۵.۱۳ می دهد که از پ ب ای گروه که ۶ است کمی پایین تراست
 • میانگین حجم ماه شرکت ۱۰۴۰۹۷ برگه سهم است که بسیار پایین است و نشانه نقدشوندگی ضعیف شرکت است که با نگاهی به سهامدارعمده شرکت دلیل آن را با راحتی میتوان فهمید
 • سهامدار عمده شرکت با بالغ بر ۴۱.۶ درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین است
 • مجمع شرکت غالبا در انتهای اردیبهشت ماه برگزار شده است و سود خیلی خوبی هم همیشه تقسیم شده است

 

گزارشهای مالی شرکت پتروشیمی خراسان

گزارشهای سال ۹۵

گزارش ۶ ماهه

 

 • موجودی نقد شرکت با کاهش ۶۷ درصدی از ۷۳.۳ میلیارد تومان به ۲۴.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با کاهش ۱۴ درصدی از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های تجاری با رشد ۷ درصدی از ۱۲۷ میلیارد تومان به ۱۳۵.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • موجودی مواد وکالا با رشد ۵ درصدی از ۱۱۸ میلیارد تومان به ۱۲۴ میلیارد تومان رسیده است
 • پیش پرداخت ها و سفارشات با رشد ۶۰۴ درصدی از ۲.۱ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع دارایی های جاری با کاهش ۷ درصدی از ۴۸۳.۵ میلیارد تومان به ۴۵۱.۶ میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های بلندمدت با کاهش ۸ درصدی از ۹ میلیارد تومان به ۸.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع داراییهای غیر جاری با رشد ۱۲ درصدی از ۸۳.۷ میلیارد تومان به ۹۳.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • پرداختنی های تجاری شرکت با رشد ۱۰۶۹۲۱ درصدی از ۳.۳ میلیون تومان به ۳.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • پرداختهای غیر تجاری با رشد ۱۷ درصدی از ۱۶.۵ میلیارد تومان به ۱۹.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • سود سهام پرداختنی با رشد ۱۵۰۱ درصدی از ۱۱.۳ میلیارد تومان به ۱۸۰ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع بدهی های جاری شرکت با رشد ۲۶۸ درصدی از ۶۰.۵ میلیارد تومان به ۲۲۲ میلیارد تومان رسیده است
 • سود انباشته شرکت با کاهش ۶۷ درصد از ۲۸۵.۳ میلیارد تومان به ۹۴.۴ میلیارد تومان رسیده است
 • درآمدهای عملیاتی شرکت با کاهش ۳۳ درصدی از ۲۷۰ میلیارد تومان به ۱۷۹.۶ میلیارد تومان رسیده است
 • سود ناخالص شرکت با کاهش ۴۶ درصدی از ۱۴۴.۶ میلیارد تومان به ۷۸.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • سود عملیاتی شرکت با کاهش ۵۰ درصدی از ۱۲۱.۷ میلیارد تومان به ۶۰.۹ میلیارد تومان رسیده است
 • سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – اقلام متفرقه با کاهش ۲۴ درصدی از ۳۴ میلیارد تومان به ۲۶ میلیارد تومان رسیده است
 • سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات با کاهش ۴۴ درصدی از ۱۵۵.۸ میلیارد تومان به ۸۶.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • سود خالص هر سهم با کاهش ۴۷ درصدی از ۸۲۱ ریال به ۴۳۴ ریال رسیده است
 • شرکت علت کاهش میزان تولید و فروش را ناشی از تعطیلات نوروزی و تعمیرات اساسی شرکت می داند که به مدت ۳۵ روز بوده است
 • مقدار تولید شرکت با کاهش ۲۶.۰۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل خود مواجه شده است
 • مقدار فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود کاهش ۲۰.۷۴ درصدی داشته است
 • مبلغ فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود کاهش ۳۳.۴ درصدی داشته است
 • شرکت پتروشیمی خراسان در امر میزان فروش و قیمت محصولات در این دوره مالی به نسبت دوره مشابه سال قبل خود دچار مشکل اساسی بوده است و به اندازه یک دوره سه ماهه از برنامه سالانه خود عقب است

 

گزارش ۹ ماهه

 

 • موجودی نقد شرکت با کاهش ۷۹ درصدی از ۷۳.۳ میلیارد تومان به ۱۵.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت با کاهش ۱۴ درصدی از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های تجاری شرکت با رشد ۳۷ درصدی از ۲۱ میلیارد تومان به ۲۸.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • موجودی مواد و کالا با رشد ۱۳ درصدی از ۱۱۸ میلیارد تومان به ۱۳۳.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • پیش پرداخت ها و سفارشات با رشد ۵۲ درصدی از ۲.۱ میلیارد تومان به ۳.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های بلندمدت شرکت با کاهش ۳۳ درصدی از ۹ میلیارد تومان به ۶ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع دارایی های غیر جاری شرکت با رشد ۵ درصدی از ۸.۳۷ میلیارد تومان به ۸۷.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • پرداختنی های تجاری شرکت با رشد ۱۰۵۶۲۷ درصدی از ۳۳ میلیون ریال به ۳.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • پرداختنی های غیر تجاری شرکت با رشد ۳۲ درصدی از ۱۶.۹ میلیارد تومان به ۲۲.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • سود سهام پرداختنی شرکت با رشد ۹۴۸ درصدی از ۱۱.۳ میلیارد تومان به ۱۱۸ میلیارد تومان رسیده است
 • مالیات پرداختنی شرکت از ۶.۲ میلیارد تومان به ۰ رسیده است
 • پیش دریافتهای جاری با کاهش ۴۴ درصدی از ۲۶.۵ میلیارد تومان به ۱۴.۷ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع بدهی های جاری با رشد ۱۶۱ درصدی ۶۰.۸ میلیارد تومان به ۱۵۸.۴ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع بدهی ها با رشد ۱۱۵ درصدی از ۸۸.۲ میلیارد تومان به ۱۸۹.۹ میلیارد تومان رسیده است
 • سود انباشته شرکت با کاهش ۵۶ درصدی از ۲۸۵ میلیارد تومان به ۱۲۵.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • درآمدهای عملیاتی با کاهش ۲۹ درصدی از ۳۸۴ میلیارد تومان به ۲۷۱.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • سود ناخالص با کاهش ۴۱ درصدی از ۱۹۵.۸ میلیارد تومان به ۱۱۴.۶ میلیارد تومان رسیده است
 • سود عملیاتی شرکت با کاهش ۴۶ درصدی از ۱۶۲.۴ میلیارد تومان به ۸۷ میلیارد تومان رسیده است
 • سود سهم با کاهش ۴۵ درصدی از ۱۱۰۸ ریال به ۶۱۱ ریال رسیده است
 • آمار تولید شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود کاهش ۱۷.۲۸ درصدی داشته است
 • آمار فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود کاهش ۱۷.۸۲ درصدی داشته است
 • مبلغ فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود کاهش ۲۹.۳۵ درصدی داشته است
 • شرکت پتروشیمی خراسان در گزارش ۹ ماهه نیز عملکرد مناسبی به نسبت دوره مشابه سال قبل خود نداشته است

 

گزارش سال مالی ۹۶

پیش بینی اولیه

 

 • شرکت فروش خالص و درآمد ارایه خدمات خود را با رشد ۱۳ درصدی از ۴۳۲.۶ میلیارد تومان به ۴۸۷.۸ میلیارد تومان رسانده است
 • سود ناخالص شرکت با رشد ۱۶ درصدی از ۱۹۶.۶ میلیارد تومان به ۲۲۸ میلیارد تومان رسانده است
 • سود عملیات در حال تداوم شرکت با رشد ۱۰ درصدی از ۱۸۳.۳ میلیارد تومان به ۲۰۲.۳ میلیارد تومان رسانده است
 • سود خالص هر سهم با رشد ۱۰ درصدی از ۱۰۲۴ ریال به ۱۱۳۰ ریال رسیده است
 • شرکت پتروشیمی خراسان هنوز برنامه خاصی برای تقسیم سود سال ۹۵ و سال ۹۶ ارائه نداده است
 • گزارش شرکت پتروشیمی خراسان با توجه به تعطیلی سال پیش باید گفت که کمی محتاطانه است

نتیجه گیری

شرکت پتروشیمی خراسان این سال مالی عملکرد مناسبی را به نسبت پتروشیمیهای دیگر نداشت  و نتوانست عقب ماندگی خود را جبران کند. اما احتمال زیادی دارد که سال مالی بعدی این عملکرد ضعیف را بهتر کند.

کف قیمتی سهم

 

 

در صورت درخواست بررسی شرکت خاصی که  تاکنون بررسی آن انجام نگرفته است در بخش نظرات درخواست    خود را مطرح کنید تا مورد بررسی قرار گیرد

افزودن دیدگاه