سهام کف قیمتی شنبه ثغرب ودی

0
286
سخوز خدیزل حفاری ختور خزامیا فسرب ونفت ثغرب شپنا پالایش نفت اصفهان بترانس

خرید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ( ثغرب )  در قیمت   ۹۵۰ ریال

حد ضرر : ۸۵۰ ریال

خرید بیمه دی ( ودی  ) در قیمت ۱۰۰۰ ریال

حد ضرر : ۸۵۰ ریال

نکات ویژه :

 ۱- سهام اشاره شده درکف قیمتی خود قراردارند و این به معنای حتما صعودی بودن آنها نیست والبته به معنی سقوط بیشتر هم نخواهد بود

۲- حداکثر ۱۰ درصد سبدتونو به خرید این نوع سهما اختصاص بدهید ونه بیشتر. اختصاص بیشتراز این مقدار ممکن است دست شما رااز استراتژیهای معاملاتی کوتاه کند.

۳- همیشه تغییرات ناگهانی دراخبار سیاسی و یا اقتصادی موجب ایجاد تغییراتی در نتیجه احتمالی خواهد شد و ممکن است فرآیند مطلوب مورد نظر خود را نداشته باشیم.

۴- درمواقع منفی سعی کنید از استراتژیهای مهم معاملاتی مثل استراتژی خرید وفروش مارتینگل که دراین سایت هم به آن اشاره شده است استفاده کنید.

افزودن دیدگاه