رتکو وساپا سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

0
201
شدوص تکمبا غدیس پرداخت قلرست ولملت رتکو تابا کچاد شیران قهکمت شپنا فرآور

خرید کنترل خوردگی تکین کو ( رتکو  ) ۸۴۰۰   ریال

حد ضرر : ۳۸۰۰ ریال

خرید سرمایه گذاری سایپا ( وساپا ) در قیمت ۹۲۰۰ ریال

حد ضرر : ۸۵۰۰ ریال

سهم ویژه 

هولدینگ سرمایه گذاری رنا

کف قیمتی ۱۰۹۰ ریال

حمایت ۱۰۰۰ ریال

تارگت قیمتی میان مدت ۱۸۰۰ ریال

نکات ویژه 

 ۱- سهام اشاره شده درکف قیمتی خود قراردارند و این به معنای حتما صعودی بودن آنها نیست والبته به معنی سقوط بیشتر هم نخواهد بود

۲- حداکثر ۱۰ درصد سبدتونو به خرید این نوع سهما اختصاص بدهید ونه بیشتر. اختصاص بیشتراز این مقدار ممکن است دست شما رااز استراتژیهای معاملاتی کوتاه کند.

۳- همیشه تغییرات ناگهانی دراخبار سیاسی و یا اقتصادی موجب ایجاد تغییراتی در نتیجه احتمالی خواهد شد و ممکن است فرآیند مطلوب مورد نظر خود را نداشته باشیم.

۴- درمواقع منفی سعی کنید از استراتژیهای مهم معاملاتی مثل استراتژی خرید وفروش مارتینگل که دراین سایت هم به آن اشاره شده است استفاده کنید.

افزودن دیدگاه